In praktisch elke tak van sport zal er een beroep gedaan worden op snelheid. Snelheid samen met alle andere grondmotorische eigenschappen bepalen wat voor soort prestatie jij kan leveren.
Snelheid

Snelheid en Fitness

Snelheid wordt in de literatuur vaak omschreven als: Het vermogen van spieren om één of meerdere acties in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren.

Soorten snelheid

De verschillende vormen van snelheid:

Deze drie algemene vormen van snelheid zijn ook weer opgebouwd uit verschillende vormen van snelheid maar hier kom ik straks op terug. De bovengenoemde verschijningsvormen zijn gemakkelijk te verklaren. Neem bijvoorbeeld een 50 meter vrije slag op de olympische spelen.

  1. De zwemmers reageren op het start teken (reactiesnelheid).
  2. De zwemmers komen in het water en beginnen te versnellen naar het tempo wat ze gedurende de rest van de race graag voort willen zetten (snelheid van voortbewegen).
  3. De zwemslagen vergen een bepaalde handelingssnelheid die bij iedere zwemmer natuurlijk anders is (handelingssnelheid).

Reactiesnelheid

De verschijningsvorm reactiesnelheid spreekt voor zich. Men ziet, hoort, voelt, proeft of ruikt wat en reageert hierop. Binnen de sport zal het met name gaan om zien, horen en voelen. Reactiesnelheid kan de prestatie van een sporter wel degelijk beïnvloeden en is daarom van belang om getraind te worden.

Training:
Intensiteit: enkele seconden
Rust: 1-6 minuten
Herhalingen: max. 20 hh

Versnellingsvermogen (onderdeel van snelheid van voortbewegen)

Versnellingsvermogen ook wel acceleratie vermogen genoemd houdt eigenlijk in: de mate waarin iemand na de reactie kan versnellen Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerste 20 – 35 meter bij een 100 meter sprint.

Training:
Intensiteit: 1 – 6 seconden
Rust: 2 – 6 minuten
Herhalingen:  6 – 20 hh

Maximale snelheid (onderdeel van snelheid van voortbewegen)

Het volhouden van de maximale snelheid zegt iets over de mate van getraindheid van de desbetreffende atleet. Hoe langer de maximale snelheid volgehouden kan worden hoe gunstiger dit ook zal zijn voor de prestatie.
Training:
Intensiteit: 6 seconden
Rust: 4 -6 minuten
Herhalingen: max. 6 hh

Uithoudingsvermogen in de snelheid (onderdeel van snelheid van voortbewegen)

Hierboven is het al genoemd: het volhouden van een bepaalde verschijningsvorm bij snelheid is het uithoudingsvermogen van snelheid.

Handelingssnelheid

Binnen deze verschijningsvorm maakt men onderscheidt in handelingssnelheid onder een lichte weerstand (tennis opslag) en handelingssnelheid onder een grote weerstand (judo worp).

De link tussen snelheid en fitness wordt niet snel gelegd door mensen. Het zal ook niet vaak voorkomen dat een “standaard fitness persoon” specifiek op snelheid zal gaan trainen. Natuurlijk komt het wel voor dat er binnen de sportspecifieke fitness gebruik wordt gemaakt van snelheidstraining. Denk bijvoorbeeld reactiesnelheid of uithoudingsvermogen in de snelheid.

> Kloosterboer, T. 2008. Elementaire trainingsleer en trainingsmethoden:vijfde druk. Heerenveen